Anasayfa
  Misyon ve Vizyonumuz
  Dernek Tüzüğü
  Yönetim Kurulu
  Üyelik Koşulları
  Etkinlikler
  Haber ve Duyurular
  Basın Açıklaması
  Akademik Bülten
  Akademik Forum

 

  Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :

 

Dernek Tüzüğü

GAZİ ÜNİVERSİTELİ ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

ADDE 1:

Derneğin adı “Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği”, merkezi Ankara'dır.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 2:

Derneğin amacı, üyelerinin mesleki şeref ve haysiyetlerini ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek, sosyal, kültürel ve mesleki gereksinimlerini karşılamak, Gazi Üniversitesinin çağdaş bilim ve teknoloji dünyasındaki saygın yerini korumak ve yüceltmek; akademik yaşamın her aşamasında bilimsel ölçü ve düşüncelerin egemen kılınmasını sağlamak ve bunun sürekliliğini korumaktır.

MADDE 3:

Dernek, üyelerinin sosyal, hukuki, ekonomik, kültürel mesleki çıkar ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla, hukuki süreçlere müdahil olmak ve üyelerinin ortak ve kişisel çıkarlarını yargı kurumları nezdinde takip etmek de dâhil olmak üzere, gerekli gördüğü çalışmaları yürütür, kongreler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, seminerler ve benzeri diğer toplantılar ile yarışma ve sergiler düzenler, yayınlar yapar, ödüller koyar ve benzeri amaçlar taşıyan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 4:

Derneğin kurucu üyeleri şunlardır.

Adı Soyadı

Uyruğu

Mesleği

Ev adresi

Şiir YILMAZ

T.C.

Öğretim Üyesi

Sedat Simavi sok. 27-B/18 Çankaya-ANKARA

Sedat IŞIK

T.C.

Öğretim Üyesi

G.M.K. Bulvarı, 136 A/8 Tandoğan ANKARA

Turgut İMİR

T.C.

Öğretim Üyesi

Güvenlik Cad. 15/8, Aşağıayrancı-ANKARA

Faik Yüksel İNAN

T.C.

Öğretim Üyesi

Menekşe sok. 13/13 Kızılay-ANKARA

Adnan MENEVŞE

T.C.

Öğretim Üyesi

1. Cad. No: 11 Mutluköy-ANKARA

Nedret KILIÇ

T.C.

Öğretim Üyesi

Mesa Park sitesi Selvi Blok D.3 Oran-ANKARA

Hakan ZENGİL

T.C.

Öğretim Üyesi

Cevher Sok. 37/7, Kurtuluş-ANKARA

Hatice Beytiye ÖZGÜN

T.C.

Öğretim Üyesi

5. Cad. 6.Sok. No:8 Balgat-ANKARA

Nermin HOCAOĞLU

T.C.

Öğretim Üyesi

85. Sok. 13/11 Emek-ANKARA

Mehmet BEYAZOVA

T.C.

Öğretim Üyesi

Berin sitesi, 77/13 Ümitköy-ANKARA

Abdullah EKMEKÇİ

T.C.

Öğretim Üyesi

Siyasal 86 Sitesi, 516. Sok. 18/1 Batıkent-ANKARA

Kadir KAYA

T.C.

Öğretim Üyesi

Sakarya Cad. No. 32/8 Kızılay-ANKARA

Deniz ERTAŞ

T.C.

Öğretim Üyesi

19. Sok. 21/8 Bahçelievler-ANKARA

Semra Oral ERBAŞ

T.C.

Öğretim Üyesi

19.Sok. 21/8 Bahçelievler-ANKARA

İsmail BULMUŞ

T.C.

Öğretim Üyesi

1. Cad. 22.Sok. 7/8 Balgat-ANKARA

Bedriye SARAÇOĞLU

T.C.

Öğretim Üyesi

Refik Belendir Sok. 101/19 Çankaya–ANKARA

Cengiz ÖZSAVAŞCI

T.C.

Öğretim Üyesi

Önder Cad. 104 Beşevler-ANKARA

Ali Ulvi TOSUN

T.C.

Öğretim Üyesi

Piyade Sok. 14/7 Çankaya-ANKARA

Fatma TOSUN

T.C.

Öğretim Üyesi

Piyade Sok. 14/7 Çankaya-ANKARA

Tezer ÖCAL

T.C.

Öğretim Üyesi

Köroğlu Cad. 67/5 G.O.P. –ANKARA

Sinan SÖNMEZ

T.C.

Öğretim Üyesi

Oran sitesi 87/1 Oran-ANKARA

Yaşar İlker KANZIK

T.C.

Öğretim Üyesi

Karyağdı Sok. 12/8 Aşağıayrancı-ANKARA

Okan ATAY

T.C.

Öğretim Üyesi

Hoşdere Cad. 29/22 Ayrancı-ANKARA

Meral Şaşaoğlu BOZKURT

T.C.

Öğretim Üyesi

Çınar sitesi 5/3 –ANKARA

Övsev DÖRTLEMEZ

T.C.

Öğretim Üyesi

Şimşek Sok. 25/5 Ayrancı-ANKARA

Halis DÖRTLEMEZ

T.C.

Öğretim Üyesi

Şimşek Sok. 25/5 Ayrancı-ANKARA

Ali Esat KARAKAYA

T.C.

Öğretim Üyesi

Yıldıztepe 6. Blok No:35 Emek-ANKARA

Semra ŞARDAŞ

T.C.

Öğretim Üyesi

Hülya Sok. 50/3 G.O.P. –ANKARA

Özkan ÜNVER

T.C.

Öğretim Üyesi

Mesa Park sitesi Selvi Blok D.2 Oran-ANKARA

Safiye Nurcan ÖZKAPLAN

T.C.

Öğretim Üyesi

Ali Nihat Tarlan Cad. 46/14 İSTANBUL

Bilge ŞENER

T.C.

Öğretim Üyesi

Önder Cad. 3/8 Beşevler-ANKARA

Nurettin ABACIOĞLU

T.C.

Öğretim Üyesi

Bayındır Sok. 58/12 Yenişehir-ANKARA

Ningur NOYANALPAN

T.C.

Öğretim Üyesi

Büklüm Sok. 70/10 Kavaklıdere-ANKARA

Ercan OKTAY

T.C.

Öğretim Üyesi

Kehribar Sok. 17/20 Çankaya-ANKARA

Sacide VURAL

T.C.

Öğretim Üyesi

Oyak Sitesi 39. Giriş No: 22 –ANKARA

Ömer ULUOĞLU

T.C.

Öğretim Üyesi

Hale Sok. 13/9 Maltepe-ANKARA

Sema BURGAZ

T.C.

Öğretim Üyesi

Kuyucak Sok. 3/24 Seyranbağları-ANKARA

Şükrü Haluk GÜNUĞUR

T.C.

Öğretim Üyesi

Fatma Aliye Sok. 5/2 Çankaya-ANKARA

Necdet ÇEVİKER

T.C.

Öğretim Üyesi

Hale Sok. 13/7 Maltepe-ANKARA

Taciser ONUK

T.C.

Öğretim Üyesi

Çevre Sok. 56/16 Çankaya-ANKARA

Niğmet ERSAVAŞ

T.C.

Öğretim Üyesi

Dünya 1 sitesi C 72/5 Fen Lisesi Arkası-ANKARA

Gönül İÇBİLEN

T.C.

Öğretim Üyesi

8. cad. Yeşiltepe Blokları 3. Blok No: 41 Emek-ANKARA

Nuran ZENGİNGÖNÜL

T.C.

Öğretim Üyesi

Güzeltepe Mah. Şölen Cad. 2. Basın Sitesi D 1/5 Çankaya-ANKARA

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE ÇIKMA

MADDE 5:

Derneğe, Dernekler yasasının hükümleri çerçevesinde, Gazi Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde görevli T.C. uyruklu ya da Türkiye'de oturma hakkına sahip yabancı uyruklu tüm öğretim elemanları üye olarak kabul edilirler.

Gazi Üniversitesi'nden emekli olmuş ve/veya ayrılmış öğretim elemanları kendileri ayrılmak konusunda irade belirtmedikleri takdirde üyelikleri devam eder.

Derneğin amaçlarına aykırı hüküm ve davranışlarda bulunan ve üniversitenin temel etkinliklerinde akademik ve bilimsel olmayan ölçütlerde davranan üyeler, Genel Kurul onayıyla, koşulları ve yolları dernekler yasasında belirtildiği üzere, üyelikten çıkartılırlar.

DENEĞİN ORGANLARI

MADDE 6:

Derneğin organları:

•  Genel Kurul

•  Yönetim Kurulu

•  Denetleme Kurulu

•  Onur Kurulu

•  Fakülte, yüksekokul ve Enstitü Temsilciliği'dir.

GENEL KURUL

MADDE 7:

Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.

MADDE 8:

Genel Kurul olağan olarak iki yılda bir Aralık ayında toplanır. Yönetim Kurulunun ya da denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE 9:

Genel Kurul toplantıları için Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler toplantıdan en az on-beş gün önce toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı için yeniden çağrı yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir kereden fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10:

Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

MADDE 11:

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu durumda da katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 12:

Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılan üyeler, Yönetim Kurulunca hazırlanan listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Madde 11'de belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul başkanı ile yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanı'nın sorumluluğundadır. Yazmanlar Genel Kurul toplantı tutanağını düzenler ve Başkan'la birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

MADDE 13:

Genel Kurul'da yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak önerilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul'u gerektiren durumlarda derneğe kayıtlı üyelerin en az beşte birinin imzası ile ve Dernek Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümlerine uygun ilanı ile olağanüstü Genel Kurul toplanır ve gündemini görüşür.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14:

Aşağıda yazılı konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

•  Dernek organlarının seçilmesi

•  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

•  Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması, Denetleme Kurulunun aklanması

•  Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi

•  Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

•  Derneğin bir federasyona katılması ya da ayrılması

•  Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki Dernek adı ya da kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde girişim yapılması ve bu hususlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

•  Derneğin fesih edilmesi

•  İlgili mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul'ca belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi Genel Kurul'da kararlar, bu tüzükte aksi belirtilenlerin dışında, bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 15

Yönetim kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen yedi üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Genel Kurul üyeleri, oyların yönetim Kurulu için aday gösterilenler arasından beş adı oy pusulasına yazarak kullanırlar. Oylama sonucunda en fazla oy olan beş kişi asil, onları izleyerek beş kişi ise yedek üye seçilmiş olur. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılması zorunludur. Göreve çağrılan üye asıl üyenin görev süresini doldurur.

MADDE 16:

Yönetim Kurulu, derneğin yasalarından, tüzükten hazırlanacak iç yönetmeliklerden doğan her türlü çalışmayı yapmak görev ve yetkisine sahip olan en yetkili yürütme organıdır. Yönetim Kurulu Derneği temsil eder ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki verir. Kendi üyeleri arasından tüzüğün ilgili maddelerinde belirtildiği biçimde bir başkan, bir il Başkanı, bir yazman ve bir Sayman seçer.  Dernekler kanununun ilgili maddesi uyarınca başka organlar da kurulabilir.

Yönetim Kurulu'nun ayrıca şu yükümlülükleri de vardır:

a) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemine ilişkin bütçe ve kadro çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak

b) Genel Kurula sunulmak üzere çalışma raporu hazırlamak ve yasalar, tüzük hükümleri ve Genel Kurul direktifleri çerçevesinde kararlar almak ve yürütmek,

c) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek,

d) 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 5. maddesine uygun olarak benzeri amaçlar taşıyan uluslararası kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak, onlarla işbirliği yapmak.

MADDE 17:

Yönetim Kurulu yılda on-iki kez olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Başkan, onun bulunmadığı durumlarda II. Başkan, onun da bulunmadığı durumlarda Yazman, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca altı üyesinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Görüşme gündemini Başkan, onun olmadığı zamanlarda II. Başkan hazırlar. Ancak üyelerden üç kişinin yazılı olarak istediği konular da gündeme konulur.

Toplantılar üye tam sayısının çoğunluğu ile yapılır. Kararlar salt çoğunluk oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa, yedek, üyeler oy sırası ile asıl üyeliğe gelir. Özürsüz olarak ardı ardına üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden düşmüş sayılır.

MADDE 18:

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

BAŞKAN

MADDE 19:

Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında en az üçte iki çoğunlukla seçilir. İlk turda üçte iki çoğunluk sağlanmazsa diğer turlarda salt çoğunlukla yetinilir.

Başkan Yönetim Kurulu adına, Derneği birinci derecede temsil eder. Gerektiğinde Dernek adına demeç verir ve Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanır. Başkan Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve Derneğin, Denetleme ve Onur Kurulları dışında kalan bütün organ ve bürolarının Başkanı ve birinci derecede sorumlusudur.

Başkanlığın boşalması durumunda bu görevi, Yönetim Kurulu yeni Başkan seçinceye kadar II. Başkan yürütür.

II. BAŞKAN

MADDE 20:

II. Başkan, Başkanın bulunmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve Başkanlık yetki ve görevlerini yürütür. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında Başkana karşı birinci derecede yardımcı ve sorumludur.

II. Başkan Yönetim Kurulu'nca salt çoğunlukla seçilir.

YAZMAN

MADDE 21:

Yazman, Genel Merkezde bulunan bütün çalışma bölümlerinin üstüdür. Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmasını düzenli olarak yürütür ve Yönetim Kurulu'nun kendisine verdiği diğer işleri yapar.

SAYMAN

MADDE 22:

Sayman, Derneğin mali işlerinden birinci derecede sorumludur. Bu amaçla:

•  Derneğin üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapar. Yasal açıdan zorunlu defter ve kayıtların düzenli biçimde günü gününe tutulmasını sağlar.

•  Dernek adına yapılan bütün giderlerin, Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, yönetmeliklere, bütçe ve kadro cetvellerine uygunluğunu denetler.

•  Zorunlu durumlarda, gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek avanstan harcamalar yapar.

•  Yönetim Kurulu'nun vereceği diğer görevleri yapar.

•  Sayman, Yönetim Kurulu'nca salt çoğunlukla seçilir.

GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA

MADDE 23:

Yönetim Kurulu üyelerinin en az dördünün Başkan, II. Başkan, Yazman ya da Sayman hakkında yazılı güvensizlik önerileri üzerine, ilk Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu görevli hakkında görüşme sonucunda güven oylaması yapılır. Bu oylamada Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu güvensizlik beyan ederse söz konusu görevli bu görevinden çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda bu görev için yeniden seçim yapılır.

DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM

MADDE 24.

5253 sayılı Dernek Kanunu'nun 9. maddesi gereğince derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Denetleme Kurulu Genel Kurul'un dernek üyeleri arasından bir çalışma dönemi için seçeceği üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın çağrısı üzerine altı ayı geçmeyecek şekilde yılda en az iki kez toplanır. Denetleme yılda iki kereden az olamaz. Yönetim Kurulu da, Denetleme Kurulu'ndan denetleme yapılmasını isteyebilir.

Denetim kurulu; derneğin, dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, her yıl denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

ONUR KURULU

MADDE 25:

18.12.1998 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında onur kurulunun kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜ TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 26:

Her Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü için bir asil ve bir yedek temsilci Genel Kurul'da Dernek üyeleri arasından bir çalışma dönemi için seçilir.

Fakülte, Yüksek okul ve Enstitü temsilcileri Dernek Yönetim Kurulu ile öğretim üyeleri arasındaki iletişimi sağlamak ve Dernekle ilgili her türlü etkinliğin gerçekleştirilmesi için çalışmakla yükümlüdür.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 27:

Dernek Yönetim Kurulu, tanımları 5253 sayılı Dernek Kanunu'nda ve 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen noterden tasdikli şu defterleri tutar.

a) Karar Defteri

b) Üye Kayıt Defteri

c) Evrak Kayıt Defteri

d) Demirbaş Defteri

e) İşletme Hesabı Defteri

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

GELİR VE MALLAR

MADDE 28:

Derneğin giriş aidatı yıllık ödenti tutarını aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Derneğin yıllık ödentisi 50 (elli) TL olarak belirlenmiştir. Derneğin diğer gelirleri, yayın, piyango, balo, eğlence, turistik gezi, temsil, konser, konferans vb. etkinliklerinden sağlanan gelirler, bankalardaki mevduat faizlerinden veya fonlardan sağlanan gelirler, Dernek'in mal varlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardır. Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 29:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.  

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DERNEĞİN FESHİ

MADDE 30:

Genel Kurul'da tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için Genel Kurul'a katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınır.

MADDE 31:

Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. Fesih konusunun gündeme alındığı ilk toplantıda tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. Bu suretle çoğunluk sağlanamazsa ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshine karar veren kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, Dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, Dernek mallarını Gazi Üniversitesine devreder.

MADDE 32:

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu'na ve ilgili mevzuata göre hareket edilir.

GEÇİCİ MADDE I:

İlk olağan Genel Kurula kadar, Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

BAŞKAN : Prof.Dr. Övsev DÖRTLEMEZ

II. BAŞKAN : Prof.Dr. İsmail BULMUŞ

GENEL SEKRETER: Prof.Dr. Ali Esat KARAKAYA

SAYMAN : Prof.Dr. Hakan ZENGİL

ÜYELER : Prof.Dr. Şiir YILMAZ

Prof.Dr. Mehmet BEYAZOVA

Prof.Dr. Tezer ÖCAL

Prof.Dr. Cengiz ÖZSAVAŞCı

Prof.Dr. Özkan ÜNVER

Prof.Dr. Nurettin ABACIOĞLU

Doç.Dr. Sacide VURAL

 

 

 

 

 

 
Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği
©2008-2009 Tüm Hakları Saklıdır.