Anasayfa
  Misyon ve Vizyonumuz
  Dernek Tüzüğü
  Yönetim Kurulu
  Üyelik Koşulları
  Etkinlikler
  Haber ve Duyurular
  Basın Açıklaması
  Akademik Bülten
  Akademik Forum

 

  Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :

 

Etkinlikler

01.10.2013 tarihli Akademik Yıla Başlarken başlıklı yazıyla, Temel Tıp Laboratuarları’nın taşınmasında yargı süreci devam ederken taşınma girişimlerinin de sürdüğü, bazı öğretim üyelerine soruşturma açıldığı belirtildi. Ayrıca Mimarlık Fakültesinde, yarı zamanlı ders veren öğretim görevlilerinin, sözleşmelerinin yenilenmemesinin nedenleri üzerinde duruldu.

04.08.2013’te Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rennan Pekünlü’ye verilen mahkumiyet kararının Yargıtayca onaylanması, 9 akademisyen derneğinin ortak açıklamasında Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırılık yönünden eleştirildi.

31.07.2013 tarihli bir yazıyla Temel Tıp Bilimleri Araştırma Laboratuarları’nın, Gazi Tıp Fakülte Kurulu veya Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı olmaksızın ve öğretim üyelerinin haklı gerekçelere dayanan itirazları dikkate alınmaksızın Gölbaşı Yerleşkesi Yaşam Bilimleri Merkezi’ne taşınmak istenmesi eleştirildi. Aynı yazıda İİBF Maliye Bölümü Doçenti Dr. Mustafa Durmuş’a verilen meslekten çıkarma cezasının YÖK Yüksek Disiplin Kurulunca bozulduğu duyuruldu.

10.06.2013 tarihinde 9 akademisyen derneğinin imzasıyla bir bildiri yayımlandı. Bildiride Haziran Direnişi, “… bu protesto gösterileri yalnızca bir çevre duyarlılığı veya hükümetin bugüne kadar elimizden aldığı en değerli şey Gezi Parkı olduğu için değil, 11 yıldır devam eden bir tarza, bir rejim inşasına karşı biriken öfkedendir” ifadeleriyle değerlendirildi.

22.04.2013 tarihinde, Rektör Danışmanı’nın sözlü talebi üzerine, Akademik Atanma ve Yükseltilme Ölçütleri Yönergesi konusunda, daha önce iletilmiş olan metne ek olarak, Üniversite Yönetimi’nin açıkladığı taslağa ilişkin görüşler bir yazıyla gönderildi.

19.03.2013 tarihinde, yedi öğretim elemanı derneği bir ortak basın açıklamasıyla, siyasi davalarda yargılanan Prof. Dr. M. Haberal, Prof. Dr. F. Hilmioğlu, Prof. Dr. Y. Küçük ve Prof. Dr. K. Gürüz’ün tahliyelerinin gerektiğini kamuoyuna açıkladı.

07.03.2013 tarihli bir basın açıklamasıyla ,YÖK, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 28.02.2013 günü yapılan toplantısına, haklarında disiplin cezaları istenen beş öğretim üyesinin mensubu oldukları sendika temsilcilerinin alınmamasının yasalara aykırı olduğu vurgulandı.

26 Şubat 2013 Salı akşamı, emekli olan, Derneğin kurucu ve başkanlarından Prof. Dr. Necdet Çeviker onuruna Alba Otel’de bir yemek düzenlendi. Yemek yoğun bir katılımla gerçekleşti.

4 Şubat 2013 günü Derneğimizin, YÖK’ün hazırladığı yeni Yasa Tasarısı Taslağı’na ilişkin görüşlerini içeren 10 sayfalık bir metin internet üzerinden açıklandı.

23 Ocak 2013 günü on öğretim üyesi/ elemanı derneğinin imza verdiği ortak basın açıklamasına katılınarak, ağır sağlık sorunları yaşayan Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’nun tahliyesi istendi.

26 Aralık 2012 tarihinde kamuoyuna yapılan bir açıklamayla ODTÜ olayları karşısında bazı üniversite yönetimlerinin tutumları eleştirildi.

16 Aralık 2012 tarihinde Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (Kriterleri) konusunda Derneğimizce hazırlanan 8 sayfalık bir öneri metni Rektörlüğe iletildi, 19 Aralık’ta üyelerimize duyuruldu.

14-15 Aralık 2012tarihlerinde TÜMÖD’ün İstanbul’da düzenlediği 7. Üniversite Kurultayında, Üniversitemizden Yrd. Doç. Dr. Ayhan Ural; “Küreselleşme, Bilim ve Bilimdışılık” başlıklı oturumda bir bildiri sundu. Derneğimiz Kurultay’ın sonuç bildirgesini imzaladı.

16 Kasım 2012 tarihinde Akademik Bülten Cilt: 10, No: 1 yayımlandı.

13 Nisan 2012’de ODTܒde Üniversite Dernekleri Platformu’nun düzenlediği Rektör Seçimleri Çalıştayı’na Derneğimizi temsilen II. Başkan Prof. Dr. Muzaffer Talu katıldı. Çalıştay’ın bitiminde yayımlanan ve Derneğimizin de imzası bulunan ortak bildiri öğretim üyelerini “… Atatürk Devrimlerinin Bilim ve Aydınlanma yolunda açtığı büyük birikimle üniversiteyi ve bilimi savunma ve yüceltme, ülkemizin ve halkımızın refah ve mutluluğundan, kamucu değerlerden yana mücadele etmeye ve rektörlük seçimleri sürecinde tercihlerini bu yönde kullanan adayları desteklemeye çağırıyoruz” sözleriyle son buluyordu.

2 Nisan 2012’de Yükseköğretim Kurulu’na bir dilekçeyle başvurularak Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) bünyesinde cereyan eden ve bazı öğrencilerin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıların failleri ile ilgili olarak ne gibi işlemle yapıldığı konusunda bilgi istendi. Dilekçeye 5 Ekim 2012’de gelen cevapta saldırganlara verilen disiplin cezaları belirtildi.

21 Aralık 2011’de bazı öğretim elemanı derneklerinin hazırlamış olduğu ve TÜBA üyeliklerine yapılan atamaları eleştiren deklarasyona destek verildi.

16 Aralık 2011 günü Derneğin Olağan Genel Kurulu toplandı. Yeni Yönetim Kurulunda Doç. Dr. Kemal İnal yerine Doç. Dr. Ruhdan Uzun görev alırken, Denetleme Kurulu’na Prof. Dr. Tülin Oygür yerine Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu seçildi. Diğer üyeler ve görevleri değişmedi.

25 Kasım 2011 tarihinde on bir öğretim üyesi/ elemanı derneğiyle birlikte bir basın açıklaması yapılarak, ODA TV davası nedeniyle tutuklu yargılanan ODTÜ Araştırma Görevlisi Coşkun Musluk’un tutukluluğunun cezaya dönüşmemesi için tahliye edilmesi istendi.

2 Haziran 2011 tarihinde Akademik Bülten (Cilt 9,  No:1) yayımlandı.

14 – 15 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da toplanan 6. Üniversite Dernekleri Kurultayı’na Dernek Başkanımız katıldı. Yüksek öğretimin sorunları ve yeni Yüksek Öğretim Yasasının tartışıldığı kurultayda üniversitemizden Prof. Dr. Mustafa Altıntaş ve Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu da birer bildiri sundu.   

11.04.2011 tarihinde, Üniversite Dernekleri Platformu, YGS skandalına ilişkin bir bildiri yayınlayarak, konunun toplum vicdanını rahatlatacak bir sonuca ulaşmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

11.03.2011 tarihinde, Derneğimiz Alba Otel’de bir akşam yemeği düzenledi. Yaklaşık 160 öğretim elemanının ve Derneğimizin eski başkanlarının da katıldığı yemek yoğun ilgi alan bir müzik şöleni biçiminde geçti.

09.03.2011 tarihinde, Üniversite Dernekleri Federasyonu bir bildiri yayınlayarak, ODTÜ Araştırma Görevlisi ve bir basın çalışanı olan Coşkun Musluk’un tutuklanmasının basın özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek, söz konusu dava süreçlerinin AİHM ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İçtihatlarına uygun olarak yürütülmesini talep etti.

22.02.2011 tarihinde, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı’na yazılı bir başvuruda bulunularak, Doçentlik Kadro Jürilerinin kaldırılması ve Doçent unvanı alan öğretim üyelerinin atamalarının en çok altı ay içinde yapılması talep edildi.

16.02.2011 tarihinde, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yürürlüğe giren performans sisteminin olumsuzlukları ve olası sonuçlarını ortaya koyan ve sistem yerine, emek, bilimsel birikim, meslek riski karşılığı olan ve emekliye de yansıyacak bir ücret sisteminin getirilmesi, önerilen bir yazı ilgili fakülte öğretim üyelerine internet üzerinden gönderildi.

08.01.2011 tarihinde, Derneğimizin de üyesi olduğu, Üniversite Dernekleri Platformu ODTܒde ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, üniversitelerde yaşanan sorunlar ve yeni üniversite yasa tasarısı üzerinde duruldu. 

07.01.2011 tarihinde, Dernek Başkanımız bir yazıyla YÖK’ten ön kayıt ve kayıt işlemleri sırasında üniversitemizde para toplanmasının, yasal dayanağının olup olmadığını ve bu hususun YÖK Başkanlığı’nın 24.08.2009 tarihli genelgesine aykırı olup, olmadığını sordu.

9 Aralık 2010 günü Derneğimizin 11.Genel Kurul toplantısı yapıldı. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları aşağıdaki gibi oluştu:
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. M. Tuba Ongun (Başkan)
Prof. Dr. Muzaffer Talu (II. Başkan)
Prof. Yılmaz Şendurur
Doç. Dr. İhsan Şerif Kaymaz
Doç. Dr. Hakan N. Ardor (Sayman)
Doç. Dr. Kemal İnal
Yrd. Doç. Dr. Haydar L. Ejder (Yazman)
Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Tülin Oygür
Prof. Dr. T. Murat Özden
Yrd. Doç. Dr. İsmail Engin

08 Aralık 2010 tarihinde bizimde içinde yer aldığımız Üniversite Dernekler Platformu tarafından İstanbul’da üniversite öğrencilerine polis tarafında uygulanan şiddete yönelik olarak kamuoyuna bir açıklama yapılmıştır. Açıklamada; Anayasamızda güvence altına alınan seyahat ve toplantı-yürüyüş yapma haklarına karşı olan bu uygulamanın sorumlularının acilen kamuoyuna açıklanması ve haklarında gerekli işlemin yapılması talep edilmiş olup, bu konuda idari ve adli tüm yetkililer görevlerini yapmaya davet edilmiştir.

03 Aralık 2010 tarihinde Derneğimizin yayın organı olan Akademik Bülten'in 2010 yılına ait 2. sayısı dijital ortamda üyelerimizle paylaşılmıştır. Bülten'in bu sayısında son iki yılda üniversitemizde yaşanan sorunlar ele alınmıştır.

11 Kasım 2010 tarihinde, Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak; onbir üniversite derneğiyle ortak hazırlamış olduğumuz 5. Üniversite Kurultayı sonuç bildirgesi CHP Grup Başkan Vekili Sayın Muharrem İnce’nin ziyareti esnasında basınla paylaşılmıştır.

15-16 Ekim 2010 tarihinde, Derneğimizin de katılımcıları arasında yer aldığı “5. ÜNİVERSİTE KURULTAYI 2010” Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılmıştır. Kurultayda; Prof. Dr. Necdet Çeviker ve Prof. Dr. Ali Uçan “Oturum Başkanlığı”, Doç. Dr. Gülen Elmas Arslan “Üniversitelerin yönetimi ve seçim sistemi: Rektörlük seçimleri”, Prof. Dr. Şule ÖZKAN “Bilim insanı kaynağının geliştirilmesi politikaları ve üniversiteler-Öğretim elemanı yetiştirme süreçleri ve aksamalar”, Prof. Dr. Muhteşem Kaynak “Eğitim ve İşgücü Kalitesi”, Doç.Dr. Nesrin Çobanoğlu “Üniversitelerde etik eğitimi”, Prof. Dr. Tülin Oygür “Meslek liselerine öğretmen yetiştiren fakülteler ve bu fakültelerin yeniden yapılandırılması”, Öğr. Gör. Suay Karaman “Meslek Yüksek Okulları ve Sorunları”, Prof. Dr. Necdet Çeviker “Tıp Eğitimi ve Sorunları”, Prof. Dr. Yılmaz Şendurur "Cumhuriyet Döneminde sanatçı ve sanat eğitimcisi yetiştiren kurumların tarihsel evrimi”, Prof. Dr. Ali Uçan “Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze müzik eğitimcisi yetiştiren yükseköğretim kurumlarında yapılanmalar: Durum, sorunlar ve çözümler”, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Savaş “Cumhuriyet Döneminde resim öğretmeni yetiştiren kurumların durumları ve yapısal sorunları” ve Prof. Dr. Tansel Türkdoğan “Güzel sanatlar fakülteleri ve sorunları” adlı bildirileri sunmuşlardır. Ayrıca kurultay bildirgesi de ortak kaleme alınmıştır.

10 Mayıs 2010 tarihinde Derneğimizin yayın organı olan Akademik Bülten'in 2010 yılına ait son sayısı dijital ortamda üyelerimizle paylaşılmıştır. Bülten'in bu sayısında Derneğimizin bir önceki Başkanı Prof.Dr. Nurettin ABACIOĞLU’nun “Üniversite, Turuncu Devrim ve Godot'u Beklerken” başlıklı yazısı ile Derneğimizin 2. Başkanı Prof.Dr. Tülin OYGÜR'ün “Gazi Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Dönüştürülmesinde Yapılan Hatalar” başlıklı yazısı, Üyemiz Yrd.Doç.Dr. Cengiz SAVAŞ’ın "Çağdaş Türk Sanatında Gazi Eğitimin Yeri ve Bir Gazili Mustafa Ayaz" başlıklı yazısı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Sevim AKDEMİR’in "Tekel'in Özelleştirilmesi Süreci ve Ekonomik Sonuçları" başlıklı yazısı basılmıştır.

05 Mayıs 2010 tarihinde, Ankara'daki kadın ve eğitimle ilgili dernekler bir araya gelerek toplumumuzda son yıllarda çığ gibi büyüyen şiddet eğilimi, çocuk istismarı, taciz ve tecavüz olaylarını önlemeye yönelik yetkilileri ve kamuoyunu uyarmak amacıyla bir platform oluşturmuştur. Bu platformun oluşmasında, konuya ilişkin ilgili sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirilmesinde derneğimiz aktif rol oynamış ve kamuoyuna yönelik bir bildiri hazırlanmasında önemli katkı sunmuştur.

03 Mayıs 2010 tarihinde, Mecliste Yeni Anayasal Değişiklik Taslağının II. Tur görüşmelerinin başladığı günde aralarında ADD, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Tüm Öğretim Üyeleri Derneği'nin de olduğu 25 sivil toplum kuruluşu tüm milletvekillerini sağduyuya çağıran bir basın açıklaması yapılmıştır. Bu bildiriye dernek olarak Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği de imza atmış olup, basın toplantısında derneğimizi dernek genel sekreterimiz temsil etmiştir.

01 Mayıs 2010 Cumartesi günü saat 11.00'de Ankara Garı önünde Prof.Dr. Necdet ÇEVİKER Başkanlığında Üniversitemiz mensupları derneğimizin pan kartı altında toplanarak, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamak üzere omuz omuza Sıhhiye Meydanına yürümüş, kutlama alanında öğretim üyelerimiz büyük bir coşku ve ilgiyle karşılanmış ve anons edilmiştir. Kutlamalar çok coşkulu ve kalabalık geçmiştir.

15 Nisan 2010 tarihinde Perşembe günü saat 11.00'de Prof.Dr. Necdet ÇEVİKER Başkanlığında Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nu ziyaret etmişlerdir. Ziyarette; son dönemde, üniversite öğretim üyelerinin sorunları ile ülkemizin kurumlarını yöneten kişilerin hukuk tanımaz tavırları, anti demokratik anayasa değişikliği girişimleri gibi konuların toplumda büyük bir huzursuzluğa dönüştüğü, bu uygulamaların üniversitelerimizde bilim ve eğitim ortamında endişe ile izlenmekte olduğu, yabancılaşmaya yol açmakta ve bir hukuk devletinde en çok güvenilmesi gereken kurumlara duyulan güveni sarsmakta olduğu, bunların yanı sıra YÖK tarafından her fırsatta yasaların öngördüğü uygulamaların dışına çıkılmaya devam edildiği, Üniversitelerin kurumsal kimlikleri ve özellikleri ile özerkliklerinin hiçe sayılması ve yine üniversitelerin geleceğini doğrudan ilgilendiren konularda “yenileşme adına” alınmaya devam eden yanlış kararların ayrı bir endişe kaynağı yarattığı ifade edilmiştir. Çok verimli ve samimi bir havada geçen bu görüşme sonucunda; hem ülkemize ilişkin olumsuz gelişmelerin, hem de üniversite yapısına ve üniversitemize ilişkin sorunların aşılmasına yönelik olarak karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır.

10 Şubat 2010 tarihinde Derneğimiz Prof.Dr. Necdet ÇEVİKER başkanlığında Makine Mühendisleri Odasının toplantı salonunda Gazi Üniversitesinin ve Türkiye'nin 2010 yılı için yoğunlaşan gündemini konu alan geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı düzenlemiştir.

01 Aralık 2009 tarihinde Derneğimizin yayın organı olan Akademik Bülten'in 2009 yılına ait son sayısı dijital ortamda üyelerimizle paylaşılmıştır. Bülten'in bu sayısında Derneğimizin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Övsev DÖRTLEMEZ hocamızın "Değerli Gazi Üniversiteli Dostlarım" başlıklı yazısı ile Prof.Dr. Tülin OYGÜR'ün "Mütevelli Heyeti Yolunda Üniversite Danışma Kurulu" ve Doç.Dr. Kemal YILDIRIM'ın "Katsayı Değişikliği Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı yazıları basılmıştır.

10 Kasım 2009 tarihinde Derneğimiz Makine Mühendisleri Odasının toplantı salonunda bir önceki toplantımızda ele alınan üniversitemizde yaşanan sorunları ve gelişmeleri konu alan genişletilmiş yönetim kurulu toplantısına devam edilmiştir.

03 Kasım 2009 tarihinde Derneğimiz Makine Mühendisleri Odasının toplantı salonunda üniversitemizde yaşanan sorunları ve gelişmeleri konu alan genişletilmiş bir yönetim kurulu toplantısı yapmıştır.

21 Ağustos 2009 tarihinde Derneğimiz Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu'nun 21.07.2009 günü aldığı kararla üniversitelere giriş sistemini değiştirerek meslek liselerine farklı katsayı uygulamasına son veren işlemin yürütmesinin durdurulması ve sonuç olarak iptaline yönelik olarak Danıştay'a dava açmıştır.

07 Ağustos 2009 tarihinde Derneğimiz Üniversitemizin 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ilanı ile 03 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı ilanıyla ilgili olarak basın açıklaması yapmıştır. Açıklamada; bu ilanlarla ilgili olarak basınımızda çıkan haberlerin rahatsızlık yarattığı, akademik yükseltilme ve atanma kriterlerinin uygulanmamasının düşündürücü olduğu, atamalarda kıdem, liyakat ve akademik birimlerin talepleri gibi ölçütlerin göz ardı edildiği, mevcut yönetimin eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine dayalı bir yönetim anlayışı sergileyeceği ümit ve beklentisi içinde olunduğu vurgulanmıştır.

10 Haziran 2009 tarihinde Derneğimizin Gölbaşı'nda gerçekleştirdiği geleneksel bahar yemeği üyelerimizin yoğun bir katılımıyla gerçekleşmiştir. Çok coşkulu ve eğlenceli geçen bu yemekte değerli öğretim üyelerimizin memnuniyetlerini dile getirmeleri yönetim kurulu olarak bizleri çok mutlu etmiştir. Sıcak, samimi ve nezih bir atmosferde gerçekleşen bu yemeğe katılan ve bu gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretim üyelerimize çok teşekkür ederiz.

04 Haziran 2009 tarihinde Derneğimizin Yönetim Kurulu üyeleri olarak; Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneğine yeni seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine bir nezaket ziyaretinde bulunulmuş ve Mezunlar Derneği Başkanı Ferhan ÖZKARA'ya Üniversitemiz ve öğrencilerimiz ile ilgili olarak yapacakları her türlü hizmetlerinde Öğretim Üyeleri Derneği olarak katkı sağlamaya hazır olduğumuz iletilmiştir.

17 Mayıs 2009 tarihinde Derneğimiz, Ankara'da bulunan bazı Üniversitelerin Öğretim Üyeleri-Elemanları Dernekleri birlikte koordineli olarak Cumhuriyet mitingine katılmıştır.

29 Nisan 2009 tarihinde Derneğimizin de içinde bulunduğu Ankara'da bulunan bazı Üniversitelerin Öğretim Üyeleri-Elemanları Dernekleri ile Tüm Öğretim Elemanları Derneği temsilcileri TBMM Başkanı Sayın Köksal Toptan'ı ziyaret etmişlerdir. Ziyarette; son dönemde, üniversite öğretim üyeleri ile rektörlere yönelik hukuk ve vicdan dışı uygulamalar, üniversitelerde hem bilimsel çalışma, hem de eğitim ortamında önemli bir huzursuzluk kaynağına dönüştüğü, bu uygulamaların, çok büyük özverilerle gelişen insan potansiyelini bünyesinde barındıran üniversitelerimizde bilim ve eğitim ortamında endişe ile izlenmekte olduğu, yabancılaşmaya yol açmakta ve bir hukuk devletinde en çok güvenilmesi gereken kurumlara duyulan güveni sarsmakta olduğu, bunların yanı sıra, YÖK tarafından her fırsatta yasaların öngördüğü uygulamaların dışına çıkılmaya çalışılması, üniversitelerdeki rahatsızlık ve huzursuzlukları bir başka boyuta taşımakta olduğu, Üniversitelerin kurumsal kimlikleri ve özellikleri ile özerkliklerinin hiçe sayılması ve yine üniversitelerin geleceğini doğrudan ilgilendiren konularda “yenileşme adına” yanlış kararların alınmasının da ayrı bir endişe kaynağı yarattığı ifade edilmiştir.

20 Nisan 2009 tarihinde Derneğimizin de içinde bulunduğu Ankara'daki bazı Üniversitelerin Öğretim Üyeleri - Elemanları Dernekleri ile Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) ortak basın açıklaması yapmıştır. Açıklamada; YÖK'ün son zamanlardaki karar ve uygulamalarının üniversitelerimizi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bıraktığı, bu sorunların dile getirilmesini, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini ve üniversitelerimizde büyük sıkıntılara yol açabilecek hatalı uygulamalardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, gücünü siyasal iktidardan alan YÖK'ün, üniversite kamuoyuna danışma gereği görmeden aldığı kararlar arasında, üniversite öğretim üyelerine yönelik “zorunlu rotasyon” anlamına gelen son girişimi, üniversitelerimizde çok ciddi ve haklı tepkilere neden olduğu, Ülkemizin her köşesinde bulunan üniversitelerin “eğitim - öğretim ve araştırma” bakımından en yüksek standarda ulaşması, tartışmasız bütün öğretim üyelerinin ortak dileği olduğu, normal koşullar altında, demokratiklik, eşitlik ve gönüllülük temeline dayanarak yapılması gereken üniversitelerarası rotasyon uygulamasının, Atatürkçü yurtsever öğretim üyeleri tarafından onurla yerine getirilecek bir görev olduğu da dile getirilmiştir.

17 Nisan 2009 tarihinde ülkemizde yaşanan son gelişmeler üzerine Derneğimiz Hürriyet Gazetesinin 15. sayfasında "Kamuoyuna Duyuru" yayınlanmıştır. Duyuru'da; Çağdaşlaşma, Eğitim ve Özgürlük uğruna ömrünü adamış bilim insanları olarak, dün olduğu gibi bugünde Atatürkçü, laik, demokratik, sosyal hukuk devletimizin sonsuza kadar yaşaması konusunda kararlılığımız bir kez daha vurgulanmıştır.

16 Nisan 2009 tarihinde Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyelerimiz Prof.Dr. Necdet ÇEVİKER başkanlığında Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bir ziyarette bulunmuştur. Ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Korkut ERSOY ve Prof. Dr. Mustafa KURU'ya, “Ülkemize alanlarında büyük katkılar sağlamış olan değerli bilim insanı Prof. Dr. Mehmet HABERAL'ı ve diğer gözaltındaki değerli öğretim üyelerini bir an önce aramızda görme isteğimiz iletilmiş ve kamu vicdanında büyük yara açan bu durumun telafisinin bir an önce gerçekleşmesini umut ettiğimiz vurgulanmıştır.

15 Nisan 2009 tarihinde Derneğimiz aşağıdaki basın açıklamasını yapmıştır. Basın açıklamasında; Üniversitelerimiz, basın ve sivil toplum örgütlerinin demokratik toplum yapısının olmazsa olmaz üç kurumu olduğu vurgulanmış, ancak son zamanlarda demokrasinin varlığı ve işlerliğinin vazgeçilmezi olan bu kurumların hak etmedikleri ölçüde saldırıya uğramakta, yıpratılmaya çalışılmakta ve hatta pervasızca suçlamalarla demokrasi düşmanı ilan edilmekte olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca, Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği olarak Atatürk Türkiye'sinin son derece tehlikeli ve karanlık bir geleceğe doğru götürülmekte olduğu endişesi kamuoyuyla paylaşırken, tüm toplumu, demokrasiye saygılı tüm kurum ve kuruluşları, ülkemizin yarınları konusunda çok daha duyarlı olmaya çağırılmıştır.

01 Aralık 2008’de Prof.Dr. Nurettin Abacıoğlu başkanlığında Prof. Dr. Aziz Konukman tarafından “Kriz ve Sağlık” konulu bir panel düzenlemiştir.

17 Aralık 2008’de Binicilik İhtisas Kulübünde tüm üyelerin katılımıyla bir yeni yıl yemeği düzenlenmiştir.

19 Kasım 2008’de Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu başkanlığında dernek mensuplarıyla “Üniversitedeki Son Gelişmeler” adı altında bir toplantı yapılmıştır.

31 Ocak 2008’de Gazi Üniversiteli Öğreti Üyeleri Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve TÜMOD yüksek öğretimde başörtüsünün serbest bırakılması amacıyla Anayasa’da değişiklik yapılmasına ilişkin CHP Grup Başkanvekilleri Prof.Dr. Kemal Anadol ile Hakkı Suha Okay'ı ziyaret etti. Prof.Dr. Nurettin Abacıoğlu milletvekillerine hitaben okuduğu yazıda, milletvekillerinin tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirterek, türbanın serbest bırakılması ile Cumhuriyetle benimsenmiş yerleşik sistem ve değerlerde ciddi bir çatlak oluşacağını savundu. Bu çatlağın kısa sürede kamu kesimi dâhil tüm ülke geneline hızla yayılacağını ve ülkeyi bir dizi belirsizlik ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini Abacıoğlu, milletvekillerine ülkenin birliği ve toplumun esenliği için söz konusu girişime destek vermemeleri yönünde çağrısında bulundu.

01.06.2001’de Prof.Dr.Mustafa Altıntaş Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde toplanan Türkiye’deki üniversite öğretim üyeleri ve öğretim elemanları dernekleri (Akdeniz Üniv., Gazi Üniv., ODTÜ, TÜMÖD, Uludağ Üniv., Trakya Üniv., Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği) ortak bir toplantı düzenlemişlerdir.

Haziran 1996’da Prof.Dr. Öğsev Dörtlemez iki buçuk yıl üstlendiği “Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği” başkanlığı görevinden rektör adayı olması nedeniyle ayrıldı.

06 Mart 1995’de Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Maliye Bakanına ve Sayın Hikmet Çetin’e birer faks çekildi. Kendilerine yeni uygulanacak maaş zammı ile ilgili görüş ve endişelerimiz ile üniversitenin bu zammın dışında bırakılmasının haksızlık olacağı bildirildi.

04 Şubat 1995’de öğretim üyeleri derneği mensupları Arı sinemasında Radyo Sanatçılarının Türk Sanat müziği konserini dinlediler.

06 Nisan 1995’de Öğretim üyeleri arasında sosyal yakınlaşmayı sağlamak amacı ile oldukça samimi bir havada geçen yemek düzenlendi.

13 Ocak 1995’de diğer üniversitelerin öğretim üyeleri dernekleriyle birlikte özlük hakları ile ilgili olarak TBMM Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk ziyaret edildi.

1994 yılında Prof.Dr. Mustafa Altıntaş tarafından Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneğinin yayın organı olan “Akademik Bülten” çıkarılmaya başlanmıştır.

24 Kasım 1994 Perşembe günü G.Ü. İ.İ.B.F. 100. Yıl Konferans salonunda, Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte düzenlenen “Atatürkçü Aydınlanma” paneli yapıldı.

07 Kasım 1994 pazartesi günü Ankara’da Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, ODTÜ öğretim elemanları derneği, öğretim üyeleri derneği ve öğretim elemanları sendikası ile birlikte önce Anıtkabir ziyaret edildi. Yaklaşık 500 kişilik bir katılımla Anıtkabir ziyaretinden sonra, YÖK’e gidilerek siyah çelenk konuldu. Aynı gün öğleden sonra küçük bir grupla, Haymana cezaevinde yatan Doç.Dr. Haluk Gerger ve Doç.Dr. Fikret Başkaya’ya dayanışma ziyareti yapıldı.

1994-1995 akademik yılında açılış töreni yapmama doğrultusunda diğer derneklerle ve Öğretim Elemanları sendikasıyla eylem birliğine gidildi. Üniversitelerin sorunları üzerine dikkat çekebilmek için, ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi Senatolarının açılış töreni yapmama kararına destek olundu.

14 Haziran 1994’de Basın Konseyi Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Başyazarı Sn. Oktay Ekşi “Türkiye ve Laiklik” konusunda çok yoğun katılımlı bir konferans verdi.

04 Mayıs 1994’de G.Ü. Öğretim Üyeleri Derneği tarafından ülkemizin tümünü ilgilendiren ekonomik durum nedeniyle “5 Nisan Kararları” isimli paneli düzenlendi.

20 Nisan 1994’de G.Ü. Öğretim Üyeleri Derneği ve ODTÜ Öğretim Elemanları ile ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün katkılarıyla “Çağdaş Bilimin Kanserle Savaşta Topluma Katkısı” adlı bir konferans düzenlenmiştir.

07 Nisan 1994’de G.Ü. Öğretim Üyeleri Derneği tarafından “Nasıl Bir Üniversite” adlı bir panel düzenlendi ve Sayın Süleyman Demirel panelimize katılarak üniversite ile ilgili düşüncelerini aktardı.

22 Şubat 1994’de G.Ü. Öğretim Üyeleri Derneği, İ.Ü. Öğretim Üyeleri Derneği ve ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ile ortak çalışma platformu oluşturuldu.

23 Şubat 1994’de Üniversiteler bütçesine ilişkin yeni yasa tasarısı hakkında Meclis Başkan Vekilleri Sn. Vefa Tanır, Doç.Dr. Sn. Mustafa Kalemli, Mecliste grupları bulunan partilerin grup başkan ve vekilleri, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ziyaret edildi.

17 Şubat 1994’de Üniversite Sorunlarını ülke yöneticilerine duyurmak ve onlarla tartışarak çareler aramak nedeniyle Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ziyaret edildi ve yapılması planlanan panele davet edildi.

28 Aralık 1993’de Prof. Dr. Öğsev Dörtlemez Başkanlığında uzun yıllar boyunca kurulması düşünülen ve varlığına daima ihtiyaç duyulan “Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği” 43 kurucu ve 11 yönetim kurulu üyesinin ortak girişimiyle kuruldu.

 

 

 
Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği
©2008-2009 Tüm Hakları Saklıdır.