Ana Sayfa | Yayınlanmış Ciltler | Yazım Kuralları | Son Sayı | İletişim | Ana Sayfa Yapmak İçin Tıklayınız
Akademik Bülten
Bülten Hakkında
Son Sayı
Yayınlanmış Ciltler
Yazara Bilgi
Yazım Kuralları
İletişim
Editörden Mektup
Bilgi Sistemleri
Makale Gönder
Makale Arama
Formlar
Başvuru Formu
Telif Hakkı Devri Formu
Değerlendirme Formu
Sayaç

 

YAZILARIN SUNULUŞU

1) Akademik Bülten'e yazı göndermek isteyenler yazılarını dijital ortamda akademikbulten@gaziuniversiteli.org adresine gönderebilirler.

2) Yazarlar yazılarını, isterlerse posta yoluyla da Akademik Bülten'e ulaştırabilirler. Yazılarını postayla göndermek isteyen yazarlarımız yazılarının basılı kopyasını, yazıyı içeren bir CD veya disketi Prof.Dr. Hakan Naim ARDOR, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beşevler / Ankara adresine gönderebilirler.

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yazarlarımızın yazıları Akademik Bülten Yayın Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Editör, Akademik Bülten Yayın Kurulu incelemelerini de dikkate alarak yazıların yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir.

YAZILARA İLİŞKİN BİÇİMSEL KOŞULLAR

  1. Akademik Bülten’e gönderilecek yazıların Times New Roman 12 punto ile bir buçuk satır aralığında yazılması gerekmektedir.
  2. Yazının asıl metninden önce bir ön sayfa hazırlanarak bu sayfaya yazarın veya yazarların ad, soyad, iletişim adresleri, kurumları, posta kodları, telefon numaraları ve e-postaları yazılmalıdır.
  3. Metin içeriği, kaynaklar, çizelge ve şekiller ile birlikte en az 2 en çok 15 sayfa olmalıdır. Gerektiğinde yayın kurulu sayfa sayısını artırabilir.
  4. Şekiller, grafikler, fotoğraflar ve çizelgeler yazının içinde, bahsedildiği yerde verilmeli, fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılmalı, orijinal fotoğraflar makale ile birlikte ayrıca sunulmalıdır. Şekil, grafik ve fotoğrafların JPG, TIFF formatında sunulması gerekmektedir.
  5. Matematiksel ifadeler “Equation Editör” (word ortamında) kullanılarak 9 punto ve alt ve üst indisler 8 punto yazılmalıdır. Metin içerisinde geçen eşitlikler normal parantez ( ) içerisinde numaralandırılmalıdır.

 

Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Yayın Organı Akademik Bülten
©2008-2009 Tüm Hakları Saklıdır.

Tasarım: Mehmet GÜNEŞ